11. april masters 2018.

Međunarodni plivački miting 11. april masters 2018. održan je na zatvorenom bazenu (50 m) SRC „11. april” na Novom Beogradu 13.04.2018. godine. Na takmičenju je učestvovalo 22 kluba iz Grčke, Rumunije, BiH, Makedonije i Srbije sa ukupno 90 takmičara.

Za PK Sparta nastupili su:

  • Gordana Krstić
  • Ilona Krstić-Apro
  • Zdravko Radić

Koje je predvodio trener Nenad Jović.

PK Sparta - 11. april masters 2018.

PK Sparta – 11. april masters 2018. – ekipa, sa leva na desno: Krstić Gordana, Nenad Jović, Ilona Krstić-Apro i Zdravko Radić


Postignuti rezultati:

Gordana Krstić (kategorija – 55 do 59 godina )

  • 50 m leđno – 1. mesto (0:50,90)
  • 50 m prsno – 1. mesto (0:56,14)
  • 50 m kraul – 1. mesto (0:42,94)

Ilona Krstić Apro (kategorija – 50 do 54 godina)

  • 50 m leđno – 1. mesto (0:49,73)
  • 50 m kraul – 1. mesto (0:46,11)

Zdravko Radić (kategorija – 50 do 54 godina)

  • 100 m kraul – 2. mesto (1:14,73)